Diensten Wat wij doen
Financiële administratie
 • De financiële administratie vormt het middelpunt van elke onderneming. Toch is het vaak een ondergeschoven kindje voor de ondernemers, omdat hun interesse ligt bij het ondernemen en niet bij de financiële administratie. Een goed gevoerde administratie is onmisbaar voor de ondernemer die op het juiste ogenblik de juiste beslissing wil nemen. De financiële administratie moet overzichtelijk en zeker up-to-date zijn. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om de administratie te gebruiken als betrouwbaar instrument bij het verstrekken van zowel interne als externe informatie. Bij interne informatie kunt u denken aan informatie bij het nemen van investeringsbeslissingen, personeelsbeleid etc. Bij externe informatie gaat het om financiële informatie die van belang is voor externe belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, banken of andere vermogensverschaffers.

  Van Wijngaarden Administratie en Belastingadvies kan een groot deel van deze werkzaamheden voor u uit handen nemen. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kunnen wij de gehele financiële administratie verzorgen dan wel een periodieke controle hierop uitvoeren en u verder adviseren en begeleiden met het zo simpel en doorzichtig mogelijk maken van uw financiële administratie. Ondernemen begint immers bij een inzichtelijke en ordelijke financiële administratie.
Samenstellen van de jaarrekening
 • Elk jaar wilt u als ondernemer weten wat u aan belasting moet betalen. Een onderdeel in dat proces is het opstellen van de jaarrekening. Dit is echter niet het enige doel waarvoor een jaarrekening dient te worden opgesteld. Het is ook een instrument om inzicht te krijgen in de resultaten van uw onderneming. Daarnaast willen financiers (banken, aandeelhouders e.d.) ook graag weten wat er met hun centen gebeurt. Kortom het is een belangrijk beleidsbepalend instrument.

  Het is daarom verstandig om deze jaarrekening op te laten stellen door een deskundige. Ons kantoor kan u hiermee van dienst zijn. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van belastingadvies zijn wij uitstekend in staat om de jaarrekening aan de wet te laten voldoen en deze inzichtelijk te maken voor u en uw financiers.

Tussentijdse verslagen
 • In het verlengde van de jaarrekening nemen de tussentijdse cijfers een steeds belangrijkere plaats in. Niet alleen voor het aanvragen van een krediet bij de bank maar ook om sneller inzicht te krijgen in de financiële resultaten van uw onderneming. In combinatie met een inzichtelijke financiële administratie kunnen wij na afloop van elke periode snel zorgen voor tussentijdse cijfers die u in staat stellen om sneller beleidsbeslissingen te nemen.
Fiscale aangiftes
 • Het vervelende van ondernemen is dat er wel eens belasting betaald moet worden en ook nog op tijd. Van Wijngaarden Administratie en Belastingadvies verzorgt voor u de inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. In bijzondere gevallen komen ook de dividendbelasting en successierechten aan bod.

  Elke soort belasting heeft weer zijn specifieke regels en (on)mogelijkheden. Het is voor de ondernemer onmogelijk om deze regels allemaal te kennen. U kunt hierbij terugvallen op ons kantoor, zodat de te betalen belasting voor u minder wordt.
Loonadministratie
 • Het voeren van een salarisadministratie is voor de meeste ondernemers geen alledaagse bezigheid en vraagt de nodige kennis van wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. De tijd dat dit er even bij kon worden gedaan is voorbij!

  Van Wijngaarden Administratie en Belastingadvies draagt zorg voor een verantwoorde verwerking van uw loonadministratie. Dit betekent dat er naast de verwerking gecontroleerd wordt of de juiste fiscale, sociale en arbeidsrechtelijke wetstoepassingen voor de gehele loonadministratie worden toegepast. Zodra een gegeven afwijkt zullen wij met een gerichte oplossing komen om zodoende het probleem op te lossen.

  De loonadministratie kan geheel door ons verwerkt worden. U kunt zelf aangeven welke werkzaamheden wij van u overnemen en welke u zelf blijft verzorgen.
Fiscaal advies
 • Fiscale problemen kunnen zich in ieder stadium van het ondernemerschap voordoen. De starter vraagt zich af welke fiscale voordelen er zijn aan het ondernemerschap terwijl de gevestigde ondernemer een belastingcontrole kan krijgen met alle gevolgen van dien. De ondernemer die het moment van staken ziet aankomen vraagt zich af hoe hij de onderneming het beste kan overdragen.

  Wij streven er steeds naar dat u een maximale belastingbesparing realiseert. Hierbij maken we samen met u een afweging tussen het belang van besparingen op korte en lange termijn.

  Met Van Wijngaarden Administratie en Belastingadvies heeft u de partner die met u mee kan denken. Er is een brede fiscale kennis aanwezig.
Detachering
 • Zoekt u tijdelijk vervanging voor een financieel medewerker of wilt u juist iemand met financiële kennis inschakelen op projectbasis?
  Van Wijngaarden Administratie en Belastingadvies heeft de ideale medewerker met de juiste kennis en ervaring om direct in te kunnen springen tegen een aantrekkelijk tarief.
2012 © Copyright Van Wijngaarden Administratie en Belastingadvies - Website door Studio Campo