Jaarrekening samenstellen

Na afloop van het boekjaar dient de jaarrekening samengesteld te worden voor onder andere de aangiften bij de belastingdienst en eventuele publicatie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Maar ook uzelf, banken en verzekeraars zijn benieuwd naar uw resultaten en willen inzage met liefst een vergelijk t.o.v. het voorgaande jaar. Het rapport geeft inzage in uw financiële situatie, het resultaat, werkkapitaal, een uitsplitsing van al uw investeringen, de privé opnamen en de aansluiting met de aangiften omzetbelasting.

Samenstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is een belangrijk beleidsbepalend instrument. Daarom is het verstandig om deze jaarrekening op te laten stellen door een deskundige. Wij zijn u hier graag mee van dienst.

Tussentijdse verslagen
In het verlengde van de jaarrekening nemen de tussentijdse cijfers en (liquiditeits)begroting een steeds belangrijkere plaats in. Niet alleen voor het aanvragen van een krediet bij de bank maar ook om sneller inzicht te krijgen in de financiële resultaten van uw onderneming. In combinatie met een inzichtelijke, financiële administratie kunnen wij na afloop van elke periode snel zorgen voor tussentijdse cijfers die u in staat stellen om sneller beleidsbeslissingen te nemen.

Bent u geïnteresseerd in het laten samenstellen van een jaarrekening?