Startende ondernemers

Bij het starten van een onderneming zijn financiën, rechtsvormen, verzekeringen, belastingen en administratie punten waar u goed over na dient te denken. Wij hebben alle kennis en ervaring in huis om startende ondernemers te begeleiden langs de vele valkuilen op financieel, fiscaal en administratief gebied. Hieronder lichten wij diverse struikelblokken uit waar u als startende ondernemer tegenaan kunt lopen.

Rechtsvormkeuze
Wordt uw onderneming een éénmanszaak, een vennootschap onder firma of is wellicht een B.V. voor u de meest voor de hand liggende keuze? De rechtsvormkeuze heeft niet alleen fiscale consequenties, maar bepaalt bijvoorbeeld ook de mate van aansprakelijkheid.

Kamer van Koophandel
Hoe start ik een eigen bedrijf? Als startende onderneming bent u verplicht zich te laten inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel geeft deze gegevens vervolgens automatisch door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst. U krijgt tevens meteen een btw-nummer. Meer informatie over het starten van een eigen bedrijf vindt u op de website van de KvK.

Wet DBA (voorheen Var-verklaring)
Werkt u zonder personeel voor een beperkt aantal opdrachtgevers? Dan willen deze opdrachtgevers soms de zekerheid dat ze geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeven in te houden voor aan u uitbetaalde bedragen. Voor het laatste nieuws omtrent dit onderwerp kunt u onze blog volgen.

Financiering
Hoeveel wilt u ongeveer verdienen en is dit haalbaar? Hoeveel kapitaal kunt u inbrengen en wilt u dit doen in de vorm van eigen vermogen (spaargeld) of vreemd vermogen (lening bank of familie) of een combinatie daarvan? Met andere woorden: wat is de meest gunstige financieringsvorm?

Investeringen
Welke investeringen wilt u gaan doen en zijn deze haalbaar? Komt u in aanmerking voor de fiscale faciliteiten, zoals investeringsaftrek en willekeurig afschrijven of voor bepaalde subsidies?

Verzekeringen
Hierbij dient u te denken aan ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, verzekering met betrekking tot de oudedagsvoorziening, bedrijfs(aansprakelijkheids)verzekering, rechtsbijstandverzekering.

Personeel
Wanneer u werknemers in loondienst heeft, komt u in aanraking met arbeidscontracten, loonstroken en pensioenrechten.

Administratie
Dit is niet alleen wettelijk verplicht, maar geeft u ook inzicht in inkomsten en uitgaven waardoor u de opstartfase in financiële zin kritisch kunt volgen.

Aangiften belasting
Zover voor u van toepassing, bent u verplicht de aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting op tijd in te dienen. Hierbij dient u op diverse zaken te letten zoals de fiscale faciliteiten die op u van toepassing zijn en het btw-tarief (21%, 9%, 0% of vrijgesteld).

Overige zaken
Denk bijvoorbeeld aan het deponeren van algemene voorwaarden, opstellen van leveringsvoorwaarden, beoordelen van koop- of huurovereenkomsten, etc.

Bent u starter en ontvangt u graag advies of heeft u andere vragen?