Loonadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is voor de meeste ondernemers geen alledaagse bezigheid. De tijd dat dit er ‘even’ bij gedaan kon worden, is voorbij! Wij dragen zorg voor een verantwoorde verwerking van uw loonadministratie. Wij nemen u de zorg voor de personeelsadministratie uit handen.

Loonadministratie uitbesteden
Naast het berekenen van de periodieke lonen verzorgen wij de arbeidsovereenkomsten, de aangiften bij de belastingdienst en de pensioenfondsen. Dit betekent dat er naast de verwerking gecontroleerd wordt of de juiste fiscale, sociale en arbeidsrechtelijke wetstoepassingen voor de gehele loonadministratie worden toegepast. Zodra een gegeven afwijkt zullen wij met een gerichte oplossing komen om zodoende het probleem op te lossen.

Volledige verwerking
De loonadministratie kan volledig door ons verwerkt worden. U kunt zelf aangeven welke werkzaamheden wij van u overnemen en welke u zelf blijft verzorgen. Wanneer wij de personeels- en salarisadministratie (voor een deel) uit handen nemen, kunt u zich richten op alle andere personeelszaken, zoals het motiveren en aansturen van uw medewerkers.

Bent u geïnteresseerd in het uitbesteden van loonadministratie?