Kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal

Alle peuterspeelzalen zijn sinds 2018 kinderdagverblijven. Daardoor kunnen werkende ouders mogelijk kinderopvangtoeslag aanvragen als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat. 

De belangrijkste voorwaarden om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen zijn:

  • Ouder(s) werken of volgen een opleiding of een traject naar werk
  • Opvang is geregistreerd 
  • Een deel van de kosten van de opvang betaalt ouder zelf (eigen bijdrage)

Bijdrage van de gemeente Als het kind naar de peuterspeelzaal gaat, maar de ouder voldoet niet aan de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te ontvangen, dan krijgt deze ouder misschien een bijdrage van de gemeente.

Als het kind ook voorschoolse educatie krijgt of de peuterspeelzaal subsidie ontvangt van de gemeente, dan is bij de peuterspeelzaal na te vragen of de ouder over deze uren kinderopvangtoeslag kan aanvragen. De ouder krijgt namelijk geen kinderopvangtoeslag over de uren die de gemeente vergoedt.