Privégebruik auto

Een medewerker of de zelfstandige ondernemer zelf die een auto ter beschikking gesteld heeft gekregen, dient eventueel rekening te houden met een bijtelling wegens het privégebruik van deze auto.

Er dient een bijtelling plaats te vinden, indien er in het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé wordt gereden. Deze bijtelling is, afhankelijk van de brandstof ,de co2 uitstoot en datum eerste ingebruikname, een percentage van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Dit percentage geldt gedurende 60 maanden (indien de datum van eerste ingebruikname na 30 juni 2012 ligt). De bijtelling wegens privégebruik dient door de werkgever maandelijks bij het salaris in aanmerking te worden genomen, zodat de verschuldigde loonheffingen hierover maandelijks worden afgedragen. Een eventuele eigen bijdrage van de medewerker zelf dient hierop in mindering te worden gebracht.

Indien bij een zelfstandige ondernemer de totale autokosten inclusief afschrijvingen lager zijn, dan is de bijtelling gemaximeerd tot deze totale kosten Bijtelling wegens privégebruik kan voorkomen worden door:

  • Een sluitende rittenadministratie waaruit blijkt, dat er minder dan 500 kilometer privé is gereden. Deze rittenadministratie dient aan te sluiten bij onder andere de onderhoudsbeurten in de garage, kilometerstanden bij tanken, bekeuringen etc. Het woon-werkverkeer wordt hierbij niet als privé beoordeeld.
  • Een door de medewerker aan te vragen verklaring geen privégebruik auto. In dit geval mag de medewerker nog steeds maximaal 500 kilometer privé rijden, mits aantoonbaar met een sluitende rittenadministratie, maar ligt de verantwoordelijkheid ook bij de medewerker zelf. Als blijkt, dat er onregelmatigheden zijn, zal de belastingdienst de naheffing niet bij de werkgever opleggen. Dat laatste kan alleen indien de werkgever redelijkerwijs had kunnen weten dat de medewerker meer dan 500 kilometer privé reed.
  • Een door de werkgever aan te vragen verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. In dit geval mag er met de bestelauto geen enkele kilometer privé gereden worden.
  • Bij wisselend gebruik van de bestelauto. In dat geval is er per bestelauto een eindheffing van euro 300 verschuldigd.
  • Indien een bestelauto naar aard en inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. Dit zal aan de hand van feiten en omstandigheden moeten worden beoordeeld. Eventueel overleg met de belastingdienst hierover is zeker aan te raden.

Er dient bij het privégebruik van de auto tevens een btw correctie plaats te vinden. Deze dient bij de aangifte btw van het laatste tijdvak aangegeven te worden als af te dragen btw wegens privégebruik. De btw correctie bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde (Inclusief btw en bpm). Indien het echter een marge auto betreft of indien de auto meer dan vijf jaar in het bezit van de ondernemer is, bedraagt deze btw correctie 1,5%.

Voor de btw worden de woonwerk kilometers echter wel gezien als privé kilometers. Dit in tegenstelling tot de beoordeling van het privégebruik zelf.