Vakantiegeld betalen over overuren per 1 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 bepaalt de Wet Minimum Jeugdloon (WML) dat werknemers over alle gewerkte uren tezamen ten minste het wettelijk minimumloon dienen te ontvangen. Doordat overwerk onder de WML gaat vallen, is de werkgever in beginsel verplicht ook over de overuren vakantietoeslag te betalen. Dit was tot 1 januari 2018 nog niet het geval.

Als een werknemer loon ontvangt van meer dan drie keer het minimumloon, dan kunt u als werkgever overeenkomen, dat de werknemer over de meer gewerkte uren geen recht heeft op vakantietoeslag.

In een cao is doorgaans opgenomen over welk loon vakantietoeslag wordt opgebouwd. Het kan zijn dat overwerk daarin niet expliciet vermeld staat en zodoende geldt als afwijkende afspraak. Daarnaast is het zo dat bij cao afwijkende afspraken kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld dat er geen recht is op vakantietoeslag over overwerkvergoeding.