Wet aanpak schijnconstructies

Sinds 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van kracht. De wet zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan.

Het is sinds 1 juli 2015 verplicht om minimaal het minimumloon giraal over te maken aan de werknemer. Voorheen mochten werkgevers nog allerlei kosten zoals voor huisvesting of een zorgverzekering inhouden op het salaris. Hierdoor kwam de uitbetaling mogelijk onder het minimumloon. Sinds 1 juli 2015 moet minimaal het minimumloon giraal betaald worden. Eventuele door de medewerker te betalen kosten, zal deze medewerker vervolgens zelf over moeten maken.

Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het betalen van het cao-loon. De zogenoemde ketenaansprakelijkheid voor loon. Onderbetaalde werknemers krijgen zo meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen. Opdrachtgevers die weten, of moeten weten, dat een werknemer niet voldoende betaald krijgt, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Bij ernstige onderbetaling kan een werknemer na 6 maanden de hoofdopdrachtgever aansprakelijk stellen.