Kleineondernemersregeling (KOR)

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving is veranderd per 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering is er een btw-vrijstelling.

De oude regeling is een belastingvermindering en was gebaseerd op het bedrag aan af te dragen btw. Van deze regeling kon in 2019 nog gebruik gemaakt worden. Dit kon als het saldo van de ontvangen btw minus de betaalde btw minder was dan € 1.883 per jaar. Je droeg dan minder of soms zelfs helemaal geen btw af. De huidige KOR kan alleen gebruikt worden door een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of bij samenwerking van natuurlijke personen (vof of maatschap).

Bij de huidige regeling (per 2020) is een omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting van kracht. Van deze regeling kan gebruik gemaakt worden als de jaar omzet onder de € 20.000 blijft.

Voor het bepalen van deze omzetgrens telt ook de btw-vrijgestelde omzet mee uit:

  • levering en verhuur van onroerende zaken
  • financiële diensten
  • verzekeringsdiensten

De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Vrijwillige regeling

Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan voor de nieuwe vrijstellingsregeling kiezen. Dit geldt ook voor een vereniging of stichting. Er mag dan geen btw op de leveringen berekend worden. De btw op kosten (voorbelasting) mag hierbij ook niet afgetrokken worden. Er mag een beperkte btw-administratie bijgehouden worden en er hoeft geen btw-aangifte ingediend te worden. De keuze geldt voor minimaal 3 jaar, of tot de € 20.000 omzet overschreden wordt.

Overschrijden van € 20.000 grens

Wordt er meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar gerealiseerd? Dan moet er btw berekend worden vanaf de levering waarmee de € 20.000 grens overschreden wordt. Vanaf dat moment moet ook weer de normale btw-administratie bijgehouden worden. De omzet voor overschrijding blijft vrij van btw. De volgende 3 jaar kan er geen gebruik gemaakt worden van de KOR.

Is nieuwe KOR voor jou interessant?

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan het gebruik van de nieuwe KOR je gemak bieden. Je hoeft geen btw-administratie meer bij te houden en ook geen btw-aangifte meer te doen. Kijk hier of de nieuwe KOR voor jou interessant is:

  • Ga je een investering doen? Dan kun je als je de nieuwe KOR gebruikt, de btw op die investering niet verrekenen als voorheffing.
  • Heb je in de afgelopen 5 jaren btw op investeringen als voorheffing afgetrokken? Dan krijg je te maken met een herziening van de btw als de afgetrokken btw gedeeld door 5 jaren meer is dan € 500. Je moet dat bedrag aan btw dan terugbetalen. Voor investeringen in onroerend goed reken je met 10 jaren.
  • Verhuur je een pand btw-belast? Dan kun je de nieuwe KOR niet gebruiken.
  • Heb je veel zakelijke klanten? Bij gebruik van de nieuwe KOR kun je geen btw op inkopen en zakelijk kosten verrekenen. Je ‘inkoopprijs’ wordt dus hoger. Om dezelfde marge te houden moet je je verkoopprijs-zonder-btw verhogen. Voor zakelijke klanten wordt jouw product dan minder interessant.
  • Heb je vooral particulieren en organisaties die geen btw kunnen verrekenen als klant? Bij dezelfde verkoopprijs als vóór gebruik van de nieuwe KOR wordt jouw marge hoger. Dan is de nieuwe KOR interessant voor jou.
  • Heb je buitenlandse klanten of transacties waarbij de btw is verlegd? Dan moet je toch aangifte omzetbelasting doen.