Wet Werk en zekerheid

De belangrijkste punten uit de wet Werk en Zekerheid:

1. Een proeftijd mag niet worden opgenomen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter De meeste arbeidsovereenkomsten beginnen met een proeftijd. Tijdens de proeftijd mag u de arbeidsovereenkomst met de werknemer direct en zonder verdere formaliteiten opzeggen. De werknemer mag dat ook. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter is geen proeftijd toegestaan.

2. Een concurrentiebeding is niet toegestaan in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Met een concurrentiebeding wilt u voorkomen dat uw ex-werknemer bij een concurrerend bedrijf aan de slag gaat of u op andere wijze gaat beconcurreren. Een dergelijk concurrentiebeding kunt u in principe niet in tijdelijke arbeidsovereenkomsten laten opnemen. Hierop zijn echter uitzonderingen. Bij een zwaarwichtig bedrijfsbelang kan een dergelijk beding wenselijk zijn. Deze zwaarwichtige belangen moet u dan wel schriftelijk motiveren.

3. Aanzegplicht richting werknemer over een eventuele voortzetting van de arbeidsovereenkomst U als werkgever dient minstens een maand voordat een arbeidsovereenkomst afloopt, de werknemer schriftelijk te laten weten of u de arbeidsovereenkomst laat eindigen of voortzet, en onder welke condities. Dit geldt voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer. Deze aanzegplicht geldt niet voor contracten waarbij geen einddatum is bepaald, zoals bij contracten op projectbasis.

4. Werknemer kan een schriftelijke beëindigingovereenkomst herroepen Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden, geldt een bedenktijd. De werknemer kan binnen 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst ontbinden of zijn instemming herroepen. De werkgever dient de werknemer schriftelijk te wijzen op dit recht van bedenktijd. Indien deze mededeling ontbreekt, bedraagt de bedenktermijn drie weken.